Klocki to zestawy klocków o różnych kształtach używane do zabawy konstrukcyjnej i budowania różnorodnych obiektów.

Niektóre to proste kostki wykonane z drewna, inne są bardziej fantazyjne i kolorowe, można je łatwo ze sobą łączyć w wiele różnych obiektów, mogą być wykonane z tworzywa sztucznego, jak uwielbiane przez dzieci na całym świecie klocki Lego. Jednak niezależnie od formy i wielkości, klocki mogą działać jako potężne narzędzia do nauki, mogą pomóc również dzieciom w rozwoju wielu przydatnych umiejętności.

Korzyści wynikające z zabawek konstrukcyjnych

Odpowiednie dla dzieci zestawy konstrukcyjne to klocki Lego Technic

Budowanie obiektów z zestawów klocków Lego poprawia zdolności motoryczne i koordynację ręka-oko, rozumowanie przestrzenne, elastyczność poznawczą, umiejętności językowe, zdolność do kreatywnego myślenia, kompetencje społeczne, oraz umiejętności matematyczne. Budowanie obiektów i układanie klocków może stymulować rozwój motoryczny malucha. Dzieci odnoszą większe korzyści, gdy zabawa konstrukcyjna obejmuje dodatkowe elementy, w tym budowanie według szablonów i instrukcji, oraz angażowanie się w projekty oparte na współpracy z innymi osobami. Takie złożone zadania i wyzwania stawiają przed dziećmi zestawy klocków Lego. Istnieją również powiązania między rozwojem umiejętności przestrzennych a zabawą konstrukcyjną z klockami.

Również dzieci z bardziej zaawansowanymi umiejętnościami przestrzennymi mogą być bardziej zmotywowane do zabawy klockami Lego i budować bardziej skomplikowane obiekty. Elastyczność poznawcza to zdolność szybkiego przenoszenia uwagi z jednego istotnego bodźca na inny. Jest to oczywiście ważne dla odniesienia sukcesu w szkole. Zabawa klockami może przygotować dzieci do kreatywnego myślenia i lepszego rozwiązywania problemów, a także do myślenia logicznego. Wspólne zabawy klockami pomagają dzieciom poprawić umiejętności społeczne, dzieci stają się bardziej przyjazne i bardziej zorientowane społecznie, gdy pracują przy wspólnych projektach budowlanych z rówieśnikami, rodzeństwem czy rodzicami.

Starszym dzieciom możemy kupić klocki lego technic, są to kreatywne zestawy klocków, z których można ułożyć wiele ciekawych konstrukcji, ucząc się nowych umiejętności i bawiąc się jednocześnie.