W przypadku transportu materiałów niebezpiecznych istnieją różnego rodzaju regulacje międzynarodowe, Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadziła specjalne oznaczenia standardowe dla wszystkich krajów, istnieją także międzynarodowe przepisy prawne dotyczące tego rodzaju spedycji.

Stworzono specjalny katalog który określa numery dla różnego rodzaju materiałów niebezpiecznych, mogą być to sztuczne ognie, rozpuszczalniki, farby, kleje, środki ochrony roślin, akumulatory czy też baterie. Każdy transport powinien być właściwie oznaczony, aby można było szybko zidentyfikować przewożoną przez niego substancje.

Spedycja ciekłych i stałych materiałów niebezpiecznych

Bezpieczeństwo i oznaczenia materiałów niebezpiecznych

Obecnie dodatkowo także niewiele firm prowadzi stały monitoring GPS własnych transportów dlatego też można szybko znaleźć daną ciężarówkę. W przypadku awarii pojazdu, będzie można szybko zareagować zwłaszcza jeżeli materiał niebezpieczny nie może być zbyt długo przechowywane w cysternie. Z pewnością wszystkie wymogi bezpieczeństwa są w tym przypadku konieczne, możemy spotkać się z różnymi materiałami żrącymi, które mogą być bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka, Dlatego też warto zwrócić uwagę na napełnianie oraz opróżnianie zbiorników.

Naturalnie materiały niebezpieczne mogą przyjąć także formę stałą, mogą być to różnego rodzaju proszki, które mogą być transportowane w workach, warto zwrócić uwagę aby posiadały one wówczas odpowiednie zabezpieczenie, mogą być to specjalne przegrody na pace ciężarówki, dodatkowo możemy je zabezpieczyć pasami czy też przykryć. Niektóre środki niebezpieczne posiadają charakterystykę która uniemożliwia transport w cysternie, dlatego też będą transportowane w różnego rodzaju beczkach i kanistrach. Wówczas także powinniśmy właściwie ustawić je tak, aby nie przesuwały się w czasie pokonywania zakrętów.

Oczywiście szczególne przepisy dotyczą również kierowców, powinni oni posiadać odpowiednie uprawnienia chodzi tutaj o kurs adr podstawowy, który będzie uprawiał ich do poruszanie się zestawem przewożących materiały niebezpieczne. Oczywiście można także ukończyć kurs specjalistyczny na cysternę, warto zwrócić uwagę iż transportowanie zestawu z cysterną posiada nieco inną charakterystykę, dlatego też odpowiednie szkolenie ADR będzie w tym przypadku niezbędne. Oczywiście kursy kończą się egzaminem, po jego zdaniu kierowca otrzymuje uprawnienia ważne przez 5 lat.