Lekarz, którego nazywamy lekarzem medycyny pracy, zajmuje się badaniem, leczeniem oraz diagnozowaniem chorób pracowników.

Jest to szczególna specjalizacja, która nie jest przypisana danemu narządowi lub obszarowi w ludzkim ciele, lecz konkretnemu typowi pacjentów. Ten specjalista opiekuje się pracownikami, określa ich gotowość do pracy i ustala, jak środowisko danego miejsca może wpływać na ich stan zdrowotny. W tym artykule chcielibyśmy przyjrzeć się czynnościom, jakie wykonuje lekarz medycyny pracy podczas rutynowego badania.

Jaką funkcję spełnia lekarz medycyny pracy?

Jak zostało to już wspomniane – lekarze medycyny pracy są odpowiedzialni za sprawdzenie stanu zdrowia pacjenta pod kątem jego predyspozycji zdrowotnych do wykonywania pracy w danym miejscu. Mogą oni weryfikować cechy związane z ciałem pacjenta, ale również mogą badać jego sferę psychologiczną. Chodzi o to, by specjaliści mogli wykluczyć lub znaleźć przeciwskazania do wykonywania określonych czynności.

Ponadto ten specjalista może pełnić funkcję tzw. lekarza zakładowego, który przydzielony jest do konkretnej firmy lub przedsiębiorstwa. Tym samym pracownicy danego zakładu udają się do niego z wszelkimi dolegliwościami zdrowotnymi. To on podejmuje decyzję m.in. o tym, czy należy się im urlop zdrowotny lub inne zwolnienie.

Warto też wiedzieć, że lekarz medycyny pracy diagnozuje zagrożenia występujące w danym miejscu pracy lub na danym stanowisku, diagnozuje choroby zawodowe, a nawet organizuje akcje informacyjne poświęcone tematyce zdrowotnej w poszczególnych miejscach pracy.

Lekarz medycyny pracy – co bada?

Co najczęściej bada lekarz medycyny pracy?

Rzecz jasna rodzaj wykonywanej pracy określa to, jak będzie wyglądało badanie. Innymi słowy, różnić będzie się badanie przyszłego informatyka od badania przyszłego pracownika budowlanego. Natomiast istnieje kilka rutynowych czynności, którymi poddawany jest każdy podczas wizyty u lekarza medycyny pracy. Zawsze sprawdzany jest wzrok pacjenta, jego ciśnienie, oddech i nierzadko przeprowadzane jest także badanie krwi. Pozostałe pomiary są już badaniami specjalistycznymi. Najczęściej lekarz medycyny pracy zleca je innym lekarzom. Dopiero po przeprowadzeniu wszystkich badań, lekarz medycyny pracy, mając na swym stole wszystkie wyniki, podejmuje decyzję o tym, czy zdrowie pacjenta pozwala na wykonywanie określonych na danym stanowisku zadań.

Należy pamiętać o tym, że lekarz medycyny pracy powinien wiedzieć o wszystkich chorobach przewlekłych pacjenta, a także o przyjmowanych przez niego lekach.