Dzieci rozwijają się bardzo różnorodnie. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie niemowlaki w jednym wieku posiądą identyczne umiejętności. Tempo rozwoju u poszczególnych przypadków przebiega bardzo różnie. Często zdarza się, że dziecko pomija pewne etapy rozwojowe, jak mowę i skupia się na zdolnościach motorycznych. Z czasem jednak i na rozwój artykulacji przychodzi pora. Gdy nasz niepokój jest jednak bardzo duży, to zawsze pomoże nam logopeda.

Dobry specjalista

Jest to specjalista, który zajmuje się prawidłowym rozwojem mowy wśród dzieci i dorosłych. Jego głównym punktem zainteresowania są wszelkiego typu nieprawidłowości wynikające z różnorodnych przyczyn, które mają wpływ na zaburzenia procesu nauki mowy. Przyswajanie poszczególnych słów i konstrukcji zdań jest ściśle związane z wieloma czynnikami. Logopeda wskazuje, że najczęściej problemy z mową dotyczą chłopców. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim chodzi o usposobienie. Chłopcy mają jakby więcej energii i trudniej jest nakłonić ich do skupienia się na obrazkach w książeczce, czy przysłuchiwaniu się wypowiadanym w ich obecności słowom. Radykalnie przekłada się to na ich zdolność porozumiewania się za pomocą artykułowanych dźwięków. Badania dowodzą również, że chłopcy są jakby emocjonalnie bardziej przywiązani do zastanych sytuacji. Nauczywszy się komunikować z otoczeniem za pomocą sobie znanych sygnałów i ruchów przestają w niektórych przypadkach wytężać się, by rozwijać własną mowę.


Warto wiedzieć

Nie jest oczywiście to sytuacja nie do odwrócenia. Prędzej, czy później nadejdzie taki moment, w którym i oni zaczną jakby mimochodem mówić. Wielu takich chłopców od razu posługuje się pełnymi zdaniami. W jakimś sensie jest to dla nich dobre z tego względu, że omijają etapy zniekształcania wymowy i mówią zazwyczaj czysto i płynnie. Sprawdź na stronie czy wszytkoe jest ok http://chudnenadiecie.pl. W każdym razie zawsze, jeśli cokolwiek wzbudza nasze wątpliwości warto zawsze udać się do lekarza specjalisty. Tam uzyskamy potrzebne narzędzia, jak gry czy zabawy wspierające rozwój mowy u naszych pociech.