Niektóre firmy znajdujące się w złej sytuacji finansowej mogą zalegać z płatnościami składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też podatków do Urzędu Skarbowego.

Oczywiście może to wynikać przykładowo z problemów z możliwością prowadzenia działalności w czasie pandemii przez niektóre firmy. Jak wiadomo firmy z branży rozrywkowej, gastronomicznej czy też hotelarskiej mają ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego też wiele z nich może borykać się z pewnymi problemami, mogą być to przykładowo problemy z regulowaniem bieżących płatności.

Jak pozyskać pieniądze na spłatę zaległych płatności

Celowa pożyczka na spłatę ZUS i US

Właściciele firm powinni pamiętać, iż wpłaty do ZUS księgowane są na początku jako zaległości, zatem jeżeli zalegamy z płatnościami, wówczas możemy nie posiadać ubezpieczenia. W tym przypadku możemy zostać pozbawieni prawa przykładowo do zasiłku chorobowego czy też macierzyńskiego. Oczywiście w przypadku braku kolejnych wpłat do ZUS czy Urzędu Skarbowego urząd może wystąpić do sądu w celu odzyskania należności. W tym przypadku może zostać podjęta decyzja o wydaniu nakazu zapłaty. Jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane, wówczas może nastąpić egzekucja komornicza. Z pewnością każdy właściciel firmy chciałby uniknąć windykowania przez komornika, dlatego też należy podjąć wszelkie środki, aby uregulować płatności.

W tym celu możemy zwrócić się do banków czy też pozabankowych instytucji finansowych, które mogą udzielić nam odpowiedniej pożyczki. Naturalnie w przypadku, kiedy zalegamy z płatnościami do ZUS przy Urzędu Skarbowego, nie będziemy posiadali standardowo wymaganych dokumentów o niezaleganiu z płatnościami do tego rodzaju urzędów. W tym przypadku wiele instytucji pozabankowych nie wymaga także wielu innych dokumentów. Oczywiście powinniśmy przedstawić dokumenty PIT lub też CIT za ubiegły rok rozliczeniowy, dodatkowo możemy potrzebować także wyciąg z banku, przykładowo za 6 ostatnich miesięcy.

Dzięki temu będziemy mogli otrzymać wsparcie finansowe, będzie to celowa pożyczka na spłatę zus i us. Instytucje finansowe mogą dokonać wpłaty na rzecz urzędów bezpośrednio, należy oczywiście określić wielkość zaległości. W przypadku mniejszych kwot wystarczy oświadczenie przedsiębiorcy, jeżeli zaległości są duże, wówczas instytucje finansowe będą wymagały dokumentów z urzędów.