Lekarz medycyny pracy – co bada?

Lekarz, którego nazywamy lekarzem medycyny pracy, zajmuje się badaniem, leczeniem oraz diagnozowaniem chorób pracowników. Jest to szczególna specjalizacja, która nie jest przypisana danemu narządowi lub obszarowi w ludzkim ciele, lecz konkretnemu typowi pacjentów. Ten specjalista opiekuje się pracownikami, określa ich gotowość do pracy i ustala, jak środowisko danego miejsca może […]