Praca komornika sądowego to bardzo odpowiedzialne zajęcie obejmujące wykonywanie wielu różnych czynności, których głównym celem jest wyegzekwowanie należności albo postanowień sądowych.

Oprócz zajmowania i licytowania nieruchomości oraz ruchomości, komornicy trudnią się też zajmowaniem różnych wierzytelności, świadczeń, wynagrodzenia za pracę czy też środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Okazuje się, że w swojej pracy, komornicy korzystają z różnych przydatnych rozwiązań, a także systemów.

Jakich systemów używają komornicy w swojej pracy?

Systemy ułatwiające pracę komorników

Do grona systemów wykorzystywanych przez komorników zalicza się PUE ZUS. W ramach zapytania składanego przez ten system, można poznać rachunki bankowe dłużnika, ustalić fakt prowadzenia działalności, dowiedzieć się jakie świadczenia pobiera, itp. Bardzo ważny jest system OGNIVO, za pomocą którego komornik może składać elektroniczne zapytania do banków o rachunki prowadzone na rzecz dłużnika, a następnie dokonywać ich zajęcia, również drogą elektroniczną. Bardzo ważne są też systemy Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), przez które komornicy przyjmują elektroniczne wnioski egzekucyjne.

Komornicy korzystają też z systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w celu ustalenia faktu posiadania pojazdu oraz rodzajów posiadanych aut, które następnie można zająć. Bardzo pomocna jest też ogólnopolska platforma ePUAP. Dzięki takim elektronicznym oraz standardowym metodom pracy, komornicy mogą w wielu przypadkach prowadzić efektywną egzekucję z różnych składników majątku, a to przekłada się na zaspokajanie potrzeb wierzycieli.

Sporo informacji na temat działalności komorników i stosowanych przez nich rozwiązań można znaleźć na ich oficjalnych stronach internetowych. Pod hasłami, takimi jak na przykład komornik warszawa Praga możliwe jest odnalezienie stron kancelarii działających w regionie warszawskiej Pragi. Odwiedzając strony komorników oraz kontaktując się z nimi telefonicznie albo elektronicznie, można uzyskać wiele przydatnych informacji ważnych zarówno dla wierzycieli, jak też dla dłużników.