Jakich systemów używają komornicy w swojej pracy?

Praca komornika sądowego to bardzo odpowiedzialne zajęcie obejmujące wykonywanie wielu różnych czynności, których głównym celem jest wyegzekwowanie należności albo postanowień sądowych. Oprócz zajmowania i licytowania nieruchomości oraz ruchomości, komornicy trudnią się też zajmowaniem różnych wierzytelności, świadczeń, wynagrodzenia za pracę czy też środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Okazuje się, że w […]