Tester oprogramowania to specjalista w dziedzinie informatyki, który zajmuje się szeroko pojętymi testami oprogramowania pod kątem błędów programowych, błędów, usterek lub wadliwego działania oraz problemów aplikacji mobilnych, które mogą wpływać na ich prawidłowe działanie.

Tester oprogramowania zajmuje się wszystkimi zadaniami związanymi ze sprawdzaniem oprogramowania, tak aby działało bezbłędnie po napisaniu kodu przez programistę. Tester oprogramowania jest również odpowiedzialny za jakość oprogramowania przed jego oddaniem klientowi. Ważnymi kompetencjami są umiejętności analityczne i obsługa systemów operacyjnych, takich jak Linux, czy Windows. Jako tester oprogramowania powinieneś być w stanie stale dostosowywać się do nowego oprogramowania i jego zmian, ponieważ ciągle pojawiają się nowe osiągnięcia w tej dziedzinie. Inne umiejętności obejmują dobrą znajomość najpopularniejszych języków skryptowych i narzędzi, takich jak bash, awk, sed czy perl. Znajomość języka SQL i ogólnie bardzo dobra znajomość informatyki są również warunkiem koniecznym do późniejszej pracy w zawodzie testera oprogramowania.

Jako tester oprogramowania jesteś również osobą która kontaktuje się z działem IT w zakresie metod testowania.

Oprócz tych umiejętności wymagane są umiejętności miękkie, takie jak dobra komunikacja, znajomość języków obcych, odporność w pracy, a także pewna elastyczność. Specjalista w tej dziedzinie ma dość odpowiedzialną pracę, ponieważ dba o to aby klient otrzymał w pełni działające oprogramowanie. Często na tym stanowisku wymagane jest odpowiednie wykształcenie, najczęściej techniczne, dodatkowo można zrobić wiele dodatkowych szkoleń. Oprogramowanie może posiadać wiele różnych rodzajów błędów, czasem może być to problem z warstwą graficzną. Należy sprawdzić sposób wyświetlania na różnych urządzeniach. Obecnie ważne jest także testowanie na urządzeniach mobilnych. Z pewnością ważne są testy funkcjonalne, trzeba bowiem sprawdzić czy oprogramowanie będzie spełniało wszystkie funkcje opisane przez klienta w specyfikacji.