Ogrodnicy często stają przed dylematem zwalczania szkodników i chorób bez użycia silnych i niebezpiecznych środków chemicznych, które powinny być stosowane tylko w ostateczności.

Jeśli chodzi o zwalczanie chorób grzybiczych trawników i w ogrodach, domowe środki grzybobójcze do trawników lub roślin często rozwiązują te problemy bez szkody dla środowiska i narażania zdrowia ludzi oraz zwierząt domowych. Jednak w rolnictwie takie preparaty mogą okazać się nieskuteczne, aby zatem uniknąć strat w plonach stosuje się odpowiednio dobrane fungicydy.

Czy stosowanie fungicydów jest konieczne?

Fungicydy to różne sposoby działania na grzyby chorobotwórcze

Fungicydy to środki agrochemiczne stosowane w rolnictwie oraz ogrodnictwie do zwalczania chorób roślin uprawnych. Należą do nich środki do zastosowania na roślinach, w glebie, do zaprawiania nasion. Fungicydy dzielą się na kilka rodzajów, klasyfikacja zależy od przeznaczenia, właściwości chemicznych i sposobu rozmieszczenia w roślinach. Preparaty grzybobójcze stosuje się do eliminowania lub zapobiegania infekcjom grzybiczym roślin uprawnych i owoców, a także do zwalczania grzybów w uprawach ogrodowych i na roślinach domowych. Preparaty można również stosować do ochrony nasion podczas zaprawiania.

Jeśli zastosujesz fungicydy w odpowiednim czasie i we właściwy sposób, możesz zachować zdrowie roślin, zapobiec rozwojowi grzybów i zwiększyć produktywność. Wszystkie fungicydy dzielą się ogólnie na dwie grupy, a mianowicie preparaty biologiczne i chemiczne. Biologiczne preparaty oparte są na pożytecznych bakteriach, które mogą niszczyć grzyby chorobotwórcze. Głównym składnikiem aktywnym fungicydów chemicznych są związki chemiczne.

Na stronie https://innvigo.com/fungicydy/ możemy zakupić fungicydy do zastosowania w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie. W zależności od właściwości chemicznych fungicydy dzielą się na organiczne i nieorganiczne. Fungicydy nieorganiczne to związki potasu, manganu, rtęci, żelaza, siarki, niklu, miedzi. Organiczne fungicydy nie zawierają metali ciężkich, łatwo się rozkładają, dlatego mają wiele zalet i są bezpieczne dla środowiska i ludzi.