Jak testuje się oprogramowanie?

Tester oprogramowania to specjalista w dziedzinie informatyki, który zajmuje się szeroko pojętymi testami oprogramowania pod kątem błędów programowych, błędów, usterek lub wadliwego działania oraz problemów aplikacji mobilnych, które mogą wpływać na ich prawidłowe działanie. Tester oprogramowania zajmuje się wszystkimi zadaniami związanymi ze sprawdzaniem oprogramowania, tak aby działało bezbłędnie po napisaniu […]