Reguły funkcjonowania faktoringu można określić jako stosunkowo łatwe do zrozumienia.

Cały proces rozpoczyna wystawienie przez przedsiębiorcę faktury, która ma wydłużony termin płatności. Jeżeli chce on dostać gotówkę wcześniej, oddaje wspomnianą fakturę pracownikom firmy faktoringowej. Wypłacają mu oni pieniądze, a następnie zajmują się egzekwowaniem określonej kwoty od kontrahenta. Wiele osób ceni sobie taką możliwość, aczkolwiek logiczne jest, że tego typu usługi nie są darmowe.

 

Co się składa na koszty faktoringu?

 

Aby potrafić jednoznacznie określić, jaka jest cena faktoringu, trzeba uwzględnić wszystkie opłaty, które składają się na ostateczną sumę za wykonanie tego typu usługi. Mowa tutaj o opłatach za:

  • rozpatrzenie wniosku o limit faktoringowy,

 

  • opóźnienie,

 

  • windykację,

 

  • administrowanie,

 

  • aneksy,

 

  • ryzyko.

Do tego trzeba doliczyć prowizję:

  • przygotowawczą,

 

  • za podwyższenie limitu faktoringowego,

 

  • za sfinansowanie faktury,

 

  • minimalną, gdy przedsiębiorca nie korzysta z limitu faktoringowego.

Jak widać, pomniejszych opłat związanych z rozmaitymi czynnościami administracyjnymi jest całkiem sporo. Kluczem do poznania ostatecznej kwoty za takie usługi jest więc przede wszystkim dokładne przeczytanie podpisywanej z konkretną firmą umowy.

Jak obniżyć cenę faktoringu?

 

Przede wszystkim należy porównać ze sobą oferty kilku firm. Trzeba zwracać szczególną uwagę na koszty zwłaszcza wtedy, gdy usługodawca nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku o limit faktoringu. Przeważnie jest to zagranie, jakie ma na celu podwyższenie cen pozostałych usług wchodzących w faktoring, których większość klientów aż tak wnikliwie nie analizuje.

 

Ponadto warto już na samym początku starannie oszacować limit faktoringowy, ponieważ jego podwyższenie również jest dodatkowo płatne. Można też nie korzystać ze wspomnianego limitu i zdecydować się zamiast tego na prowizję minimalną – warto oszacować, które rozwiązanie będzie korzystniejsze.