Osoby które chcą prowadzić działalność w zakresie transportu i spedycji powinny posiadać odpowiednie szkolenia zakończone egzaminem po którym możemy otrzymać certyfikat kompetencji zawodowych.

Oczywiście warto zwrócić uwagę iż w tym przypadku powinniśmy wykazać się wiedzą z zakresu przepisów dotyczących ruchu drogowego w Polsce jak również na terenie unii europejskiej, zasad pracy kierowcy, przewożenia różnego rodzaju towarów. Dzięki temu możemy prowadzić firmę w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Do czego potrzebny jest certyfikat kompetencji zawodowych i zabezpieczenie finansowe do licencji?

Jak uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych?

Warto pamiętać iż certyfikat kompetencji zawodowych będzie potrzebny w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w obszarze transportu drogowego, w tym przypadku przynajmniej jedna z osób która zarządza transportem musi posiadać tego rodzaju certyfikat. Egzaminy możemy zdać w różnych miastach w Polsce, są przeprowadzane przez komisję Instytutu Transportu Samochodowego. Egzamin włączy się z opłatą 500 zł natomiast wydanie certyfikatu to koszt 300 zł, razem 800 zł.

W czasie egzaminu zdajemy test składający się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, za każdą odpowiedź otrzymujemy jeden punkt. Natomiast zadania egzaminacyjne składają się z przykładów praktycznych, w tym przypadku każdy przykład składa się także z dwóch pytań w tym przypadku również sumą punktów jest 64. Aby uzyskać zaliczenie egzaminu należy uzyskać co najmniej 60% możliwych punktów. Niekiedy osoby które ukończyły studia drugiego stopnia które łączą się z transportem, mogą otrzymać zwolnienie z części testowej. Oczywiście należy pamiętać iż powinniśmy odpowiednio przygotować się do testu, obecnie znajdziemy bardzo wiele kursów które prowadzą doświadczone osoby. Dzięki nim możemy przygotować się do egzaminu tak aby zdać go bez problemu za pierwszym razem.

Jeżeli poszukujemy ośrodka który przygotuje nas do egzaminu warto wejść na stronę zabezpieczenie finansowe do licencji transportowej, znajdziemy tam wszystkie informacje dotyczące możliwości szkolenia w zakresie egzaminu do certyfikatu kompetencji zawodowych. Dodatkowo jeżeli certyfikat tego rodzaju jest niezbędny w naszej działalności możemy podjąć współpracę z osobą posiadającą certyfikat, w tym przypadku osoba ta powinna pełnić rolę zarządzającego transportem w naszej firmie.