Topografia to technika, która pozwala bezpośrednio lub pośrednio mierzyć graficzną reprezentację terenu.

Stanowi punkt wyjścia dla projektów wymagających informacji o wymiarze, położeniu lub kształcie terenu, na którym mają być wykonywane prace. Jeśli chodzi o budownictwo lądowe, prace topograficzne są niezbędne na różnych etapach: przed, w trakcie i po budowie budynków, dróg, mostów lub kanałów. Dzięki topografii i geodetom architekci, inżynierowie i różni specjaliści zaangażowani w projekt mogą spełnić wymagane potrzeby techniczne. W ten sposób geodeci uczestniczą w różnych fazach, sprawdzają budowę i modyfikacje konstrukcji, a po zakończeniu prac mają ostatnie słowo, aby upewnić się, że budowa dokładnie odpowiada pierwotnym planom. Topografia ma fundamentalne znaczenie dla wykonania pracy i musi być wykonana z trzema podstawowymi przesłankami. Ważna będzie odpowiedzialność prace będą wykonywane zgodnie z oznaczeniami w topografii. Dlatego niewłaściwy pomiar może prowadzić do niewłaściwej pracy, a tym samym do problemów z tym związanych. Szybkość, jeśli opóźnimy wykonanie prac geodezyjnych, opóźnimy również kolejny etap, na przykład budowę. Prostota znaki które je rozgraniczają i ustanowione są w prosty sposób, aby były zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych specjalistów. Mówiąc o budowie budynku, możemy wyróżnić trzy fazy badań, w których topografia odgrywa istotną rolę. Są to czynności wstępne które zapewnią architektowi niezbędne informacje dotyczące ogólnej topografii terenu, ulic, chodników a także publicznej wody pitnej, gazu lub prądu. Ważna jest także technika pracy tyczenie osi robót, poziomów odniesienia.

Dodatkowo geodeta ogląda teren po zakończeniu prac są to czynności wykonywane po zakończeniu budowy i określają, czy prace zostały przeprowadzone prawidłowo.

Geodeta musi mieć pojęcie o pomiarach planów i przestrzeni zarówno na lądzie, jak i na obszarach morskich, a także za pomocą zebranych pomiarów być w stanie przeprowadzić planowanie w celu najlepszego wykorzystania przestrzeni i zapewnienia trwałości budynku. Jeżeli poszukujemy tergo rodzaju specjalisty warto znaleźć firmy świadczące usługi geodezyjne Nowy Targ.