W okresie komunizmu działacze opozycyjni byli represjonowani, pozbawieni pracy, więzieni.

Obecnie na mocy różnych ustaw mogą ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za poniesione krzywdy. W tym przypadku należy w sądzie okręgowym złożyć dokumenty na podstawie których zostanie unieważniona decyzja sądu komunistycznego. Następnie będziemy mogli złożyć żądanie odszkodowania, w tym przypadku mamy na to 10 lat od uprawomocnienia się wyroku.

Odszkodowania za represje wobec działaczy opozycyjnych w PRL

Kto może ubiegać się o zadośćuczynienie?

O tego rodzaju odszkodowanie mogą ubiegać się osoby represjonowane, mogą także wystąpić członkowi rodziny, często także wnioski tego rodzaju w imieniu osoby represjonowanej składają różnego rodzaju organizacje zrzeszające osoby które stawiały czynny opór w czasie komunizmu. Warto zwrócić uwagę iż odszkodowanie przysługuje także dzieciom osoby represjonowanej, po jej śmierci. W tym przypadku można ubiegać się o odszkodowanie za różnego rodzaju represje przykładowo więzienie w latach 1944-1989. Oczywiście warto zwrócić uwagę iż wysokość zadośćuczynienia będzie zależała od kary jaką odbył opozycjonista, niekiedy są to także odszkodowania za uszczerbek na mieniu związanych z działalnością opozycyjna.

Warto zwrócić także uwagę na ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 roku która mówi o możliwości wypłacania świadczenia pieniężnego dla osób które zostały w latach 1939-1956 deportowane lub też zesłane przez władze Związku Radzieckiego. Na mocy ustawy z 1991 roku będziemy mogli ubiegać się o unieważnienie orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za walkę o niepodległe państwo polskie, w tym wypadku powinniśmy złożyć odpowiednie dokumenty, które możemy uzyskać w IPN lub też w Archiwach Państwowych.

Obecnie wiele kancelarii prawnych pomaga uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych, mogą przykładowo doradzić w jaki sposób zgłosić się do IPN w celu uzyskania odpowiedniej dokumentacji, mogą także reprezentować klienta w sądzie.