Obecnie znajdziemy wiele rodzajów środków chwastobójczych, które możemy zastosować w formie oprysków na chwastach występujących w uprawach kukurydzy.

Herbicydy można klasyfikować na różne sposoby. Może to obejmować klasyfikację w oparciu o substancje aktywne zawarte w herbicydach, metodę aplikacji, miejsce działania lub czas aplikacji.

Oprysk na chwasty w kukurydzy

Jakie są dostępne rodzaje środków chwastobójczych

Selektywne herbicydy mogą zapobiegać wzrostowi niektórych określonych gatunków roślin bez negatywnego wpływu na plony. Są to rodzaje herbicydów, które są najczęściej stosowane w rolnictwie, ponieważ mogą być stosowane bez uszkadzania roślin uprawnych. Herbicydy nieselektywne mają szerokie spektrum działania i będą miały wpływ na każdą roślinę, na którą zostaną zastosowane. Herbicydy nieselektywne stosowane są przede wszystkim w wypalaniach przed i posiewnych, na plantacjach, a także w zastosowaniach przemysłowych, które wymagają oczyszczenia dużej powierzchni ze wszystkich roślin.

Herbicydy stosowane do gleby są wchłaniane przez korzenie lub pędy wyrastającej siewki chwastów. Aby herbicydy te osiągnęły właściwą skuteczność, muszą być aplikowane na odpowiednią warstwę gleby, ważna jest również odpowiednia wilgotność gleby. Herbicydy dolistne są nakładane na dolistne części chwastów nad glebą, a następnie wchłaniane przez odsłonięte tkanki chwastów. Herbicydy mogą być stosowane przed sadzeniem, dzięki czemu chwasty są zwalczane jeszcze przed zasianiem upraw. Są to herbicydy typowo selektywne i nieselektywne. Grunty poddane działaniu herbicydów można następnie wykorzystać do celów rolniczych do uprawy roślin.

Jeśli chcemy dowiedzieć się, jak zwalczać chwasty w kukurydzy, warto przeczytać artykuł na stronie https://zwalczamychwasty.pl/kukurydze-warto-odchwascic-szybko/. Herbicydy przedwschodowe można zastosować przed wschodami sadzonek chwastów z gleby. Po zastosowaniu herbicydy te zwalczają chwasty wyrastające z gleby, ale nie wpływają na chwasty już wyrosłe. Herbicydy powschodowe stosuje się po wyrośnięciu chwastów. Mogą być selektywne lub nieselektywne w zależności od potrzeb i mogą mieć zastosowanie doglebowe lub dolistne. Zazwyczaj wymagają one wielu aplikacji w celu skutecznej kontroli i unika się ich stosowania podczas deszczu, ponieważ można je zmyć, co zmniejsza ich skuteczność. Znajdziemy również herbicydy ogólnoustrojowe i kontaktowe, które stosuje się doglebowo lub dolistnie.