Oprysk na chwasty w kukurydzy

Obecnie znajdziemy wiele rodzajów środków chwastobójczych, które możemy zastosować w formie oprysków na chwastach występujących w uprawach kukurydzy. Herbicydy można klasyfikować na różne sposoby. Może to obejmować klasyfikację w oparciu o substancje aktywne zawarte w herbicydach, metodę aplikacji, miejsce działania lub czas aplikacji. Jakie są dostępne rodzaje środków chwastobójczych Selektywne […]